Elc Strategy | HAZİNE YÖNETİMİNDE DİGİTALLEŞME
604
page-template-default,page,page-id-604,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-1.0,qode-theme-elc,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

HAZİNE YÖNETİMİNDE DİGİTALLEŞME

HAZİNE YÖNETİMİNDE DİGİTALLEŞME İÇİN MASTER PLAN İHTİYACI…

Hazine yönetimi dediğimizde ne anladığımız sürece bakış açımız ve ihtiyaçlarımız ile ilgili olarak farklılaşabilir. Bu çerçevede bazı temel kavramları ve global uygulamaları ve tüm bu gelişmeleri ihtiyaçlarımız çerçevesinde yönetmek için nasıl bir yol izlemek gerektiğine ilişkin genel bilgileri paylaşmak isterim.

Bütün bunlardan bağımsız olarak baktığımızda son birkaç yıl içerisinde hızla gelişen teknolojiler Hazine Yönetimi alanında kullanılan yöntemleri ve sistemleri çeşitlendirmiştir.

Hazine yönetimi denince akla gelen ana konuları;

  • Hazine Operayonları Yönetimi
  • Finansal Risk Yönetimi
  • Nakit ve Likidite Yönetimi
  • Banka İletişimi
  • Tedarikçi Finansmanı

gibi başlıklar altında gruplayabiliriz.

Yine bu gelişmeler çerçevesinde Hazine Yönetimi yapan birimlerin paydaşları da;

  • Piyasa veri sağlayıcıları ve İşlem platformları
  • Bankalar ve Finansal Kurumlar
  • Muhasebe, Satış, Satın alma vb… kurum içi paydaşlar
  • Denetim Şirketleri ve Yasal düzenleyiciler

ana başlıkları altında gruplandırılabilir.

Günümüzde tüm bu gelişmeler çerçevesinde Hazine Birimlerin de farklı uzmanlıklar artarken diğer yandan da teknoloji kullanımı alanında FinTech devriminden söz edilmekte ve yeni teknoloji ve iş yapış biçimleri gündeme gelmektedir.

Bulut sistemler, Blokchain gibi yeni teknolojiler ve IoT gibi gelişmeler sonucu, FX servisleri, Ülkeler arası ödemeler, Çeklerin yönetimi, mobil ödemeler, sanal hesaplar, banka bağımsız bağlantı gibi pek çok yeni kavram ve eski iş yapış şekillerinde değişimler olmaktadır.

Klasik Hazine Yönetim Sistemleri (TMS – Treasury Management Systems) yapısı ve uygulamalarının hızlı şekilde bu yeni yapılara ve uygulamalara uyumu söz konusu olacaktır.

Bütün bu çerçevede Hazine Yöneticileri borçlanma yönetimi, nakit yönetimi, finansal risk yönetimi gibi kavramlara bu yeni gelişmeleri de ekleyerek bakmak zorundadır. Bu durum Hazine Yönetimi alanında faaliyet gösterenleri daha derin uzmanlaşma ve farklılaşmaya itmektedir.

Diğer yandan tüm bu teknikler ve teknolojik gelişmeler merkezileşme gibi bazı kavramların eskisinden çok daha iyi şekilde uygulanmasına imkân vermektedir.

İşte tüm bu gelişmelerin, yararlı ve etkin bir şekilde, kurumlara uygulanması için kurumların dijital dönüşüm planları içerisine Hazine Yönetimi alanında gerçekleşmesi gereken dijital dönüşümü nasıl yapacağını ve hangi aşamada neyi, nasıl ve neye dönüştüreceğini belirleyen bir master plan olmadan yapılacak çalışmaların ileride verimsiz ve yönetilemez sistemler doğuracağı göz önünde bulundurulmalıdır.