Elc Strategy | Çözümlerimiz
606
page-template-default,page,page-id-606,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-1.0,qode-theme-elc,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

Çözümlerimiz

Hazine İşlemleri

Hazine İşlemleri Takibi ve Yönetiminde Verimlilik: Kredi, mevduat, tahvil bono, hisse senedi, döviz, swap, opsiyon, faktöring, commodity forward vb işlemlerin nakit akışları, sözleşme detayları, limit vb takipleri tek bir sistem üzerinden sağlanabilmektedir.   Bu sayede bu sözleşmelere bağlı para giriş ve çıkışı ile nakit yönetimi takibi yapılabilmektedir. Banka talimatlarının sistem ile otomatik olarak hazırlanması ile denetlenebilir ve pratikleşme sağlanmaktadır.

Muhasebe: Onay mekanizması ile sözleşme detayları sisteme girilen tüm işlemlerin pratik, hızlı ve manüel değişikliklere karşı korumalı sistem ile muhasebe belgeleri oluşturulabilmektedir.

Raporlamada Verimlilik: Operasyonel günlük işlerin takibi için gerekli detay raporları ile işlem takipleri farklı türdeki sözleşmeler, muhasebe kayıtları içinde sağlanabilmektedir. Bunun yanı sıra üst düzey analiz raporları, sözleşme türleri bazında banka teklif karşılaştırma raporları, işlem hacimleri özet raporları tek bir sistem üzerinden kolay, hızlı ve güvenilir olarak sağlanmaktadır.

Güvenilirlik: İşlem girişlerinden itibaren analiz edilen onay süreçleri ile sistem verilerinin güvenilirliği sağlanmaktadır. Her aşamada değiştirilen tüm adımların değişiklik günlükleri ile detayları takip edilebilmektedir. Şeffaf ve sorgulanabilir veri ambarı sayesinde tüm verilerin güvenliği sağlanmaktadır.

IFRS

International Financial Reporting Standards, Türkçe anlamı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’dır. Ufrs; Çeşitli ülkelerde yer alan şirketlerin birbirlerinin mali tablolarını görebilmesine ve karşılaştırabilmesine olanak tanıyan ve performans ölçen sistem olarak bilinmektedir.

işletme yönetimlerince işletmenin kuvvetli ve zayıf yönleri ile işletmenin karşı karşıya bulunduğu fırsat ve tehditler hakkında daha iyi bilgi sahibi olunması ve böylece rakiplerle daha avantajlı koşullarda rekabet edilebilmesi için, uluslararası düzeyde takip edilen IFRS raporlama sistemi kullanılabilir.

Muhasebeleştirme kolaylığı:

Yeni TTK uyarınca, tüm bilanço esasına göre defter tutan şirketler finansal tablolarını IFRS/UFRS’ ye göre hazırlamak zorunda olacaklar. Hazine işlemleri kapsamında zaten sözleşme detayları VUK ve raporlama için girilen işlemler, kolay, pratik ve hızlı bir şekilde IFRS defteri içinde tutulabilmektedir.

Raporlama kolaylığı:

Sözleşme detayları mevcut işlemlerin M2M, GAP, Risk Analyzer gibi raporlamaları, Duyarlılık analizi, Riske maruz değer analizi, senaryo ile piyasa veri sapmaları tahmini ile simülatif M2M değerleri gibi birçok raporlama sağlanabilmektedir. Sözleşme detayında verilebilen raporların yanı sıra, üst düzey analiz raporları da takip edilebilmektedir.

Exposure Yönetimi

Döviz Riski Yönetimi

Mevcut bilanço aktif ve pasifleri farkından kaynaklanan bünyemizde bulunan yabancı para birimi tutarları ile ileri vadeli döviz sözleşmelerinden kaynaklı parite değişimleri nakit yönetimi kar ve zarar açısından büyük bir risk oluşturmaktadır.  Mevcut döviz pozisyonlarımız ile ileri vadeli pozisyonlardan farklı operasyonel kaynaklı risklerinin takip edilmesi ve risklerin vadelerine göre analizlerini tek bir sistem ile takip edebilmek ve özet, istenilirse detay bazında raporlanması sağlanabilmektedir.  Bu raporlama sayesinde işlemlerden kaynaklı dövizli işlemler tek sistem ile hızlı bir şekilde sağlanabilmektedir.  Döviz riskleri takibi ve buna bağlı yönetimi hızlanarak kolaylaşmaktadır.

Emtia Riski Yönetimi:

Üretim, satış, alım, otc ya da borsa üzerinden yapılan sözleşmeler vb işlemler ile mevcut emtia ile ileri vadeli emtia giriş çıkışları, değişken piyasada emtia fiyat değişimi ile risk taşımaktadır. Hem mevcut pozisyonlarım hem ileri vadeli işlemlerin neden olmuş olduğu emtia fiyatları değişiminden zarara uğramamak amaçlı vade bazında pozisyon takibi sağlanabilmektedir. Farklı nedenler ve sözleşmelerden oluşsa bile tek bir sistem üzerinden risk raporlanabilmekte, talep edilirse detay olarak ta incelenebilmektedir. Bu sayede emtia riskleri yönetimi kolay sağlanabilir ve denetlenebilir.

Faiz Riski Yönetimi:

Değişken faizli sözleşmelerin ileri vadeli faiz değişim olasılığı ile oluşan risklerini takibi raporlamalar ile sağlanmaktadır. Vade detayı ile hangi değişken faize bağlı olduğu raporlar sayesinde özet bir şekilde hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.

Hedge Muhasebesi, Hedge Stratejileri:

Risklerin takibi ile risklerden korunma amaçlı yapılan sözleşmelerin farklı hedge stratejileri ile risklere bağlanması, hedge ilişkilerinin detayları takip edilmektedir.  Devam eden ve koparılan hedge ilişkilerinin mevcut hali ve geçmişe yönelik raporlanabilmektedir. Hedge işlemlerinin efektiflik testleri ile prostective, reprostective olarak hesaplanabilmektedir. Hedge muhasebesi kayıtları manuellikten çıkarılarak güvenilir ve hızlı bir şekilde sağlanabilmektedir.

 

Elektronik Banka Mutabakatı (MT940)

Güvenilirlik: Banka hesapları ile yapılan tüm müşteri, satıcı, vergiler, gelirler, ödemeler vb tüm hareketlerin ekstre detayı sayesinde veri ambarı oluşturarak her zaman, geçmiş hareketler için dahi kontrol ve denetlenebilmesi sağlanmaktadır. Güvenli bir ortam, server aracılığı ile banka tarafından iletilen ekstre manuel müdahale olmadan sisteme yüklenebilmekte ve tüm hareketler raporlanabilmektedir.

Banka Mutabakatı: Elektronik hesap özeti programları ile sistem ile banka hareketlerinin her zaman birbiri ile eşliği mutabakatı sağlanmaktadır.

Muhasebeleştirme kolaylığı: Gün sonu gelen ; günlük ekstrenin sisteme yüklenmesi ile gerekli banka muhasebe kaydı otomatik olarak oluşmaktadır. Bu sayede hesap açılışı ile sistemdeki banka hesaplarının birebir tutarlılığı sağlanmaktadır.  Yapılan tüm hareketlerin gerekli masraf ya da müşteri, satıcı vb kayıtları ise sistemde ekstre detayı ile muhasebe kayıtlarının otomatize edilmesi sağlanmaktadır.